ikona domkuAl. Niepodległości 132/136 m. 46,
02-554 Warszawa
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona statutuSTATUT

OWR prowadzi filie dla dzieci z pieczy ZASTĘPCZEJ na terenie m.st. Warszawy.
Ośrodek Wspomagania Rodziny jest samodzielna jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy, wykonującą zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
OWR prowadzi filie dla dzieci z pieczy zastępczej na terenie m.st. Warszawy.
Kontrole sprawuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wojewoda Mazowiecki w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

ikona kadra
KADRA

W Ośrodku Wspomagania Rodziny pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnienia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, opiekę i wychowanie.
Placówką kieruje Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1w Warszawie przy ul. Św. Bonifacego 81 przy pomocy st. wychowawcy pełniącego funkcję koordynatora w placówce.
Z dziećmi pracują wychowawcy, którzy wspierają proces wychowawczy, budują właściwe relacje interpersonalne i pomagają dziecku odnaleźć się w tej trudnej życiowej dla nich sytuacji.
Kadra pracująca z dziećmi i młodzieżą jest otwarta, twórcza na nowe pomysły, poszukująca najlepszych rozwiązań w kwestii wychowania oraz rozwijania zainteresowań u wychowanków.
Każdy wychowawca jak i osoby wspierające proces wychowawczy w placówce w szczególny sposób dbają o dobro dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
Pracę wychowawców wspomagają specjaliści zatrudnieni w Zespole tj. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, logopeda.
Ośrodek Wspomagania Rodziny realizuje następujące cele i zadania:

  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
  • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowił inaczej,
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
  • zapewnia kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dziecko od piątego roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1 % i nie wyższą niż 8 % kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustala co miesiąc st. wychowawca – koordynator w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,