ikona domkuul. Św. Bonifacego 81 
02-945 Warszawa
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona statutuSTATUT

Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Warszawie jest jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy, wykonującą zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrole sprawuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wojewoda Mazowiecki w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego:

Sprawuje doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Przyjmuje dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki – na podstawie orzeczenia sądu, doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej, w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego w współpracuje z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi instytucjami i osobami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej.

ikona kadra
KADRA


W Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnienia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, opiekę i wychowanie.

Placówką kieruje Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie przy ul. Św. Bonifacego 81 przy pomocy st. wychowawcy pełniącego funkcję koordynatora placówki.

Z dziećmi pracują wychowawcy, którzy wspierają proces wychowawczy, budują właściwe relacje interpersonalne i pomagają dziecku odnaleźć się w tej trudnej życiowej dla nich sytuacji.

Kadra pracująca z dziećmi i młodzieżą jest otwarta, twórcza na nowe pomysły, poszukująca najlepszych rozwiązań w kwestii wychowania oraz rozwijania zainteresowań u wychowanków.

Każdy wychowawca jak i osoby wspierające proces wychowawczy w placówce w szczególny sposób dbają o dobro dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

Pracę wychowawców wspomagają specjaliści zatrudnieni w Zespole tj. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, logopeda.