Zespołem do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie kieruje: 

1Dyrektor- Ewa Makowska

2Zastępca Dyrektora- Jolanta Jabłońska

3Zastępca Dyrektora- Agnieszka Mączewska

Głównym celem jest zapewnienie najlepszej jakości naszych usług poprzez realizowanie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Potencjałem Zespołu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych są nasi pracownicy, którzy wypełniają swoje zadania poprzez dostrzeganie najważniejszych i najdelikatniejszych potrzeb-dziecięcych.

Pani Ewa Makowska Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 stawia na doskonalenie zawodowe pracowników, możliwości i warunki rozwoju osobistego, motywuje do efektywnej pracy, potrafi docenić każde innowacyjne rozwiązanie, a także pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi kieruje Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 przy pomocy st. wychowawców pełniących funkcje Koordynatorów w placówkach:

 • Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - Beata Wojtunik
 • Pogotowie Opiekuńcze Nr 2  - Malwina Michalska
 • Dom Dziecka Nr 12 - Anna Arciuch
 • Ośrodek Wspomagania Rodziny przy ulicy:
 • ------------------------------------------------------------------
 • Tynieckiej 18 m. 6 - Dorota Rawa
 • Gagarina 31 m. 8  -Agnieszka Żukowska
 • Al. Niepodległości 132/136 lok.46 - Jakub Sulowski
 • Koszykowej 20 m.7 - Joanna Włoch
 • Św. Bonifacego 81A - Elżbieta Czerska -Szczepaniak
 • ------------------------------------------------------------------
 • Dom Dziecka Nr 9 - Dariusz Żelechowski
 • Al. Jerozolimskie 47 m 4 - Agnieszka Ossolińska
 • Dom Dziecka Nr 15 - Joanna Izdebska

Kadra zatrudniona w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonuje swoją pracę sumiennie i uczciwie, biorąc za nią pełną odpowiedzialność. Wychowywanie młodego człowieka wymaga od wychowawcy zrozumienia, ciepła i empatii. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zatrudnia specjalistów, którzy wspierają pracę wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które obsługuje.

Kierownik Działu Specjalistów - Leszek Kuzak

W skład specjalistów wchodzą:

aPedagodzy

bPsycholodzy

cPracownicy socjalni

Zajęcia terapeutyczne, plastyczne i manualne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 prowadzi- Instruktor terapii zajęciowej- Cezary Sotek.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych które obsługuje w godzinach popołudniowych tak, aby każdy wychowanek mógł z nich korzystać. Korzystanie z zajęć manualnych pozwala naszym dzieciom i młodzieży odreagować frustracje związane z przebywaniem w placówce, a także poprawia relacje rówieśnicze i społeczne poprzez wspólne zajęcia, np. decupage, lepienie gliny, wypalanie ceramiki a także malowanie obrazów.