Zespołem do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie kieruje: 

1Dyrektor- Ewa Makowska

2Zastępca Dyrektora- Jolanta Jabłońska

3Zastępca Dyrektora- Agnieszka Mączewska

Głównym celem jest zapewnienie najlepszej jakości naszych usług poprzez realizowanie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Potencjałem Zespołu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych są nasi pracownicy, którzy wypełniają swoje zadania poprzez dostrzeganie najważniejszych i najdelikatniejszych potrzeb-dziecięcych.

Pani Ewa Makowska Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 stawia na doskonalenie zawodowe pracowników, możliwości i warunki rozwoju osobistego, motywuje do efektywnej pracy, potrafi docenić każde innowacyjne rozwiązanie, a także pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi kieruje Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 przy pomocy st. wychowawców pełniących funkcje Koordynatorów w placówkach:

 1. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego
  Koordynaror: Malwina Michalska
 2. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1
  Koordynator: Beata Wojtunik
 3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom u Brzechwy”
  Koordynator: Aleksandra Chmiel-Florkowska
 4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wspólny Dom”
  Koordynator: Jakub Sulowski
 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"
  Koordynator: Dariusz Żelechowski
 6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej”
  Koordynator: Dorota Rawa
 7. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich”
  Koordynator: Agnieszka Żukowska
 8. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek”
  Koordynator: Elżbieta Czerska-Szczepaniak
 9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej”
  Koordynator: Joanna Włoch
 10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi”
  Koordynator: Anna Arciuch
 11. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom”
  Koordynator: Agnieszka Ossolińska
 12. Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina
  Koordynator: Agata Osada
 13. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"
  Koordynator: Joanna Izdebska
 14. Placówka Rodzinna
  Dyrektor: Teresa Perkowska
 15. Placówka Rodzinna
  Dyrektor: Jacek Romanowski

Kadra zatrudniona w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonuje swoją pracę sumiennie i uczciwie, biorąc za nią pełną odpowiedzialność. Wychowywanie młodego człowieka wymaga od wychowawcy zrozumienia, ciepła i empatii. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zatrudnia specjalistów, którzy wspierają pracę wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które obsługuje.

Kierownik Działu Specjalistów - Leszek Kuzak

W skład specjalistów wchodzą:

aPedagodzy

bPsycholodzy

cPracownicy socjalni

Zajęcia terapeutyczne, plastyczne i manualne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 prowadzi- Instruktor terapii zajęciowej- Cezary Sotek.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych które obsługuje w godzinach popołudniowych tak, aby każdy wychowanek mógł z nich korzystać. Korzystanie z zajęć manualnych pozwala naszym dzieciom i młodzieży odreagować frustracje związane z przebywaniem w placówce, a także poprawia relacje rówieśnicze i społeczne poprzez wspólne zajęcia, np. decupage, lepienie gliny, wypalanie ceramiki a także malowanie obrazów.