Skip to main content

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
w Warszawie

                                   Logo bip

 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
10 październik 2023 | Webmaster | ZPOW NR 1

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie jest jednostką samorządową m.st. Warszawy utworzoną Uchwałą Nr LV/1375/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy:

 • Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie;
 • Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom u Brzechwy” przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Wspólny Dom” przy Al. Niepodległości 132/136 m.46 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Tynieckiej” przy ul. Tynieckiej 18 m.6 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Łazienkach Królewskich” przy ul. Jurija Gagarina 31 m.8 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Biały Domek” przy ul. św. Bonifacego 81a w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Koszykowej” przy ul. Koszykowej 20 m. 7 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom w pół drogi” przy ul. Kłobuckiej 18b m.11 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Radosny Dom” przy Al. Jerozolimskich 47 m.4 w Warszawie;
 • Placówce Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m. 27 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczny Dom” przy ul. Wilanowskiej 6 lok.11 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Bajkowy Dworek” przy ul. Nowogrodzkiej 77 w Warszawie;
 • Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Nieborowskiej" przy ul. Nieborowskiej 15m. 4,5,6,9 w Warszawie
 • Domowi Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

Szczegółową organizację pracy oraz zasady funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1 określa Regulamin Organizacyjny ww. Zespołu.
Obszarem działania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 jest m.st. Warszawa.
Nadzór nad działalnością Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów

Nasi partnerzy